rfaa.png

Som medlem är Du viktig.

Ju fler vi är som för vår talan desto bättre lyssnar politikerna på vårt budskap.Vi har ett stort arbete med attitydförändringar kring sorg att göra i samhället. Alltför många känner inte till hur den sörjande har det i sitt dagliga liv. Inte heller hur lång tid det tar.

 

Just nu håller vi tillsammans med SAMS, en paralyorganisation för anhörigföreningar för sörjande, att göra en film som ska handla om sorg och hur det är att sörja. Den kommer vi att lägga ut på hemsidan i början på nästa år.

 

Som medlem har Du möjlighet att påverka och förändra.

 

Om det finns någon lokalförening i Ditt län blir Du automatiskt medlem även i den när Du blir medlem i riksorganisationen. I lokalföreningen kan Du träffa likasinnade och Du har tillgång till olika aktiviteter beroende på vad just "Din" lokalföreningen erbjuder. De bestämmer själva sina aktiviteter.

 

Du får vårt medlemsblad som publiceras fyra gånger per år. Där kan Du ta del av information, ny kunskap om sorg och vad vi i stunden arbetar med.Du får även veta vad som händer i politikervärlden i våra frågor.Vi har en frågespalt till vilken du kan skicka in frågor om efterlevandepensionen, arv, bodelning, testamenten och gåvor. Vi svarar i den ordning som frågorna kommer in och får plats.Om du vill skriva en artikel i medlemsbladet är du hjärtligt välkommen att göra det. Kom gärna med tips om vad du skulle vilja läsa mer om.